KOH-I-NOOR (Czech Rep.) Tip Top Office TTO

Grafitne olovke u setu 8B-2H Koh-I-Noor

775.00 DIN 704.55 DIN

Grafitne olovke u setu 8B-2H Koh-I-Noor

3 na stanju

Description

Grafitne olovke u setu 8B-2H Koh-I-Noor

12 trougaonih olovki: 2H, H, F, HB, B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Pogodne za crtanje, skiciranje,
ilustracije, sve sa visokom neprozirnošču. Grafitna osnova je
tradicionalni produkt KOH-I-NOOR HARDTMUTH-a, sa istorijom koja se
proteže od 1790 godine. Kombinacijom bazičnih sirovih materijala-
nisko sinteriranje, mekana glina i čisti, modifikovani grafitni prah
sa svojom složenom homogenzacijom stvara mešavinu koja se proizvodi
u 20 gradacija grafitnih mina, sa dijapazonom od od 8B do 10H. . Soft
(mekane) gradacije su označene sa slovom B, izvedenim od reci
(black-crno), a hard (teške, tvrde) gradacije su označene slovom H
, izvedenim od reči hard što znači tvrdo. Tu su i dve gradacije
između ove dve grupe, i one su označene slovima HB (Hard Black) i F
(Fine). Način proizvodnje je isti za sve dužine, dijametre i oblike
grafita. Pod vlažnim uslovima, prethodno pripremljena mešavina za
potrebnu gradacijsku grupu se formira u minama istezanjem, koje se
potom suše. Isušene mine se potom pale na temperaturi od skoro
1000°C, a potom se impregniraju u mešavinu masti, ulja i parafina.
Posebne modifikacije nekih tipova mina imaju mogućnost postizanja
akvarel efekta, i to ispiranjem crteža vodom. Poslednja faza ove
operacije je sečenje, brušenje, šiljenje , slikanje, a u nekim
slučajevima mine su označene na osnovu specifičnog tipa proizvoda.
Proizvedene mine se ili koriste neovisno, ili se stavljaju u
odgovarajući tip prilagodljivog držača. Najčešći način
upotrebe je stavljanje mine u drvo u obliku olovki različitih
tipova, profila i oblika. Zajednički imenitelj i karakteristika ovih
proizvoda je visok kvalitet primene mine na izabranom tipu papira, sa
svojim tipičnim metalnim odbleskom, koji prouzrokuje osnovni sirovi
material-grafit. Mineralna osnova grafita kao i njegov oblik, dovodi
do jednostavnog načina stvaranja mekane, tečne aplikacije, koja se
najviše vidi u soft grupama od B do 8B.

 

Additional information

Težina150 g